MAORI312-22B (HAM)

Te Reo Māori: Advanced 2

15 Points

Edit Header Content
Te Pua Wananga ki te Ao
Te Pua Wananga ki te Ao Dean's Office

Staff

Edit Staff Content

Convenor(s)

Lecturer(s)

Administrator(s)

Placement/WIL Coordinator(s)

Tutor(s)

Student Representative(s)

Lab Technician(s)

Librarian(s)

: hinerangi.kara@waikato.ac.nz

You can contact staff by:

 • Calling +64 7 838 4466 select option 1, then enter the extension.
 • Extensions starting with 4, 5, 9 or 3 can also be direct dialled:
  • For extensions starting with 4: dial +64 7 838 extension.
  • For extensions starting with 5: dial +64 7 858 extension.
  • For extensions starting with 9: dial +64 7 837 extension.
  • For extensions starting with 3: dial +64 7 2620 + the last 3 digits of the extension e.g. 3123 = +64 7 262 0123.
Edit Staff Content

Paper Description

Edit Paper Description Content

Ko te kaupapa o tēnei pepa he whakawhānui, he whakapakari i te taha kōrero, whakarongo, pānui, tuhituhi hoki. Katoa ngā āhuatanga o tēnei o ngā whakaakoranga kei te reo Māori. Ki te whakapau te tangata i ōna kaha ki ēnei whakaritenga, ka nui ake te āhei o te tangata ki te:

 1. whakapuaki whakaaro-ā-waha, ā-tuhituhi hoki, ahakoa he aha te kaupapa.
 2. whakarongo, pānui, whakamārama i ngā kōrero a te tangata ahakoa ko wai, ahakoa nō hea.
 3. whakawhānui i tana kete mātauranga ki ngā kīwaha, kīrehu, whakataukī me ētehi kupu whakarite.
Edit Paper Description Content

Paper Structure

Edit Paper Structure Content

Koinei ia te aronga o tēnei akoranga. Hei whakatutuki i ngā whāinga nei ko te tirohia te reo kāuta, e whai ana i ngā whakaakoranga o te pepa 311, ki te reo o te marae, arā te reo tiketike rangona ai e pāorooro nei i tēnā rohe, i tēnā rohe. I konei hoki tirohia ai ngā mātāpono me ngā huatau arohaehae a te hunga mātau ki ētehi kano āhuatanga reo pēnei i te kīwaha me te whakataukī e kōpakina ana i roto i te hōtaka nei.

Ki kō atu, ko te wānanga i te reo ōkawa mā roto mai i te rangahau i ētehi tuhituhinga hoki a aweko mā, ki ētehi hoki nō nāianei. Ka whakakīnakihia ki te kupu whakarite hei whakakākahu i te reo ōkawa. Ko te kupu hou hoki, ko te rerenga hōu hoki hei taura here i ēnei katoa kia puta ai tātou ki te wāhi e angitu ai te whakaputa o te whakaaro-ā-waha, ā-tuhituhi anō hoki.

Heoi rā te manako, koinei te huatakinga mai o te whakapīwari a te tangata ake i tōna anō reo kia pārekareka ake, kia whānui ake, kia whakatatahia ngā tiketiketanga onamata hei papanga mō tā tēnā, tā tēnā ahunga whakamua.

Edit Paper Structure Content

Learning Outcomes

Edit Learning Outcomes Content

Students who successfully complete the paper should be able to:

 • Whakaata i te whakaaro mā te whakapuaki reo whakarāwai

  Ko ngā huanga o tenei akoranga kei te whakatutukitanga o ngā whāinga. Ko te ako kia tareka ai te whakaata te whakaaro mā roto i te kīwaha, te kīrehu, te whakataukī me te kupu whakarite anō hoki. He mea whai anō i ngā akoranga o roto o MAORI311.

  Linked to the following assessments:
  Kōrero-ā-waha 1 (1)
  Kōrero-ā-waha 2 (3)
  Tuhingaroa (5)
 • Whakatiketike i te reo, whakawhānui i te reo
  Ko te whakatatanga anō rā tēnei o te reo o te ākonga ki te reo onamata kia māmā noa ai te kake ki taumata kē atu. I roto tonu i ngā rukunga kōrero ā ētehi mātanga reo, ka wānangatia te reo o te marae, arā te reo tiketike, rāngona ai e pāorooro nei i tēnā rohe, i tēnā rohe.
  Linked to the following assessments:
  Kōrero-ā-waha 1 (1)
  Kōrero-ā-waha 2 (3)
  Tuhingaroa (5)
 • Whakatakoto rangahau me te arohaehae reo ahurei

  Nā reira, ko ngā huanga kei te āhei ki te whakapuaki i ōu whakaaro ahakoa te kaupapa. Kia ōrite mai anā te kaha ki te tuhituhi i te whakaaro ahakoa te kaupapa. Kei te koinga anō o te taringa ki te hopu i te kōrero ahakoa te mita, ahakoa nō hea anō te tangata. Ina rā, ko te kuhu ki roto ki te reo ōpaki, ōkawa anō hoki, ā, mā roto i ngā kōrero ā-waha e rongo ai te taringa i te reo o tēnā, o tēnā, ā, kei kō atu, ko te kauhau a ia ākonga mō tōna anō mita, tōna anō reo me āna ake anō kīwaha, kīrehu, whakataukī, kupu whakarite anō hoki.

  Linked to the following assessments:
  Whakamātautau 1 (2)
  Whakamātautau 2 (4)
  Tuhingaroa (5)
Edit Learning Outcomes Content
Edit Learning Outcomes Content

Assessment

Edit Assessments Content

E rima ngā aromatawai o tēnei pepa hei whakatutuki mā ngā ākonga:

 • Kōrero-ā-waha Tuatahi
 • Kōrero-ā-waha Tuarua
 • Whakamātautau Tuatahi
 • Whakamātautau Tuarua
 • Tuhingaroa

Mō te roanga atu o ngā whakamārama, rukua ia aromatawai nei.

Edit Additional Assessment Information Content

Assessment Components

Edit Assessments Content

The internal assessment/exam ratio (as stated in the University Calendar) is 100:0. There is no final exam. The final exam makes up 0% of the overall mark.

The internal assessment/exam ratio (as stated in the University Calendar) is 100:0 or 0:0, whichever is more favourable for the student. The final exam makes up either 0% or 0% of the overall mark.

Component DescriptionDue Date TimePercentage of overall markSubmission MethodCompulsory
1. Kōrero-ā-waha 1
22 Aug 2022
3:00 PM
15
 • Hand-in: In Lecture
 • Online: Submit through Moodle
2. Whakamātautau 1
25 Aug 2022
3:00 PM
20
 • In Class: In Lecture
 • Online: Submit through Moodle
3. Kōrero-ā-waha 2
13 Oct 2022
3:00 PM
20
 • Hand-in: In Lecture
 • Online: Submit through Moodle
4. Whakamātautau 2
20 Oct 2022
5:00 PM
25
 • In Class: In Lecture
 • Online: Submit through Moodle
5. Tuhingaroa
14 Oct 2022
5:00 PM
20
 • Online: Submit through Moodle
Assessment Total:     100    
Failing to complete a compulsory assessment component of a paper will result in an IC grade
Edit Assessments Content

Required and Recommended Readings

Edit Required Readings Content

Required Readings

Edit Required Readings Content

He pukapuka ka whakawhiwhia ki a koutou i te rangi tuatahi o tā tātou kaupapa.


Edit Required Readings Content

Recommended Readings

Edit Recommended Readings Content
Moorfield, John C. (2004). Te Kohure & Te Mahuri. Auckland: Longman Paul Ltd.

Biggs, B. (1973). Let's Learn Maaori. A Guide to the Study of the Maaori Language. Wellington: A.H. & A.W. Reed.

Biggs, B. (1981). Complete English - Maaori Dictionary. Auckland University Press; [Wellington, N.Z.]: Oxford University Press, 1981.

Maori Language Commission. (1992). Te Matatiki. Wellington: Te Taura Whiri i te Reo.

Ngata, Hori M. (1993). English - Maori Dictionary. Wellington: Learning Media Ltd.

Reed Books (2001). The Essential Maori Dictionary. Auckland: Reed.

Williams, H.W. (1971). A Dictionary of the Maori Language. Wellington: Govt. Printer.
Edit Recommended Readings Content

Online Support

Edit Online Support Content

Mūtara:

Whakairihia ai ētehi rauemi ki te whārangi tuihono rorohiko nei hei āwhina i ngā ākonga.

Edit Online Support Content

Workload

Edit Workload Content
Tekau mā rima piro te uara o tēnei pepa, nā reira, ka eke atu i te kotahi rau rima tekau hāora mahi (1 piro = 10 hāora) e tutuki ai i te ākonga ngā whāinga o ngā aromatawai. Ka whakaakona tēnei pepa mai i te Rāhina me te Rāpare. Ka tīmata ngā mahi akoako ā te 3 karaka ia ahiahi, ā, ka mutu ā te 5 karaka.


Ngā hāora

Kauwhau

48

Karaehe tautoko12
Ngā whakamātautau8
Ā koutou hāora mahi82

Whakatōpū

150 hāora

E tika ana kia whakapau ō koutou kaha ki te whakatutuki i ngā mahi/aromatawai i mua i ō koutou aroaro, kaua e pōhēhē ka taea ngā mahi/aromatawai katoa te whakaoti atu i roto tonu i ngā karaehe. Me whakapau hāora atu anō: • hei ako i ngā kupu hou, i ngā kīwaha hoki, i ngā kupu whakarite • hei ako i ngā whakatakotoranga hou • hei whakaoti atu i ngā aromatawai; • hei whakaū i ngā mahi, hei whakahahaki kōrero • hei rangahau i ngā kaupapa mō ngā kōrero-ā-waha • hei hoki whakamuri ki te titiro ki ngā mahi kua tirohia kētia (mō te whakamātautau-ā-tuhi) • hei āta pānui i ngā tuhinga kua puta mai i te akoako hangarau • hei whakamātau i ngā kōrero kua ara ake i roto anō i te kauhau.

Edit Workload Content

Linkages to Other Papers

Edit Linkages Content
Me mātua tutuki i te ākonga te MAORI311 Te Reo Māori Pre-Advanced e uru ai ia ki te MAORI312 nei.
Edit Linkages Content

Prerequisite(s)

Prerequisite papers: MAORI311

Corequisite(s)

Equivalent(s)

Restriction(s)

Restricted papers: REOM313 & REOM314

Edit Linkages Content